Hoạt Động Hội Thiện Tâm - Năm 2011

Hội Thiện Tâm (USA)
P.O. Box 732
Great Falls, VA 22066
Tel: (703) 404-4093
Logo

Cứu Trợ Y Tế

Mổ Mắt tại Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang (Ngày 20/3/2011)

Tổng Cộng 53 Ca. Chi phí $1,900 USD. Chi Tiết Chi Tiết...

Mổ Mắt tại Huyện Vĩnh Cữu, Tỉnh Đồng Nai (Ngày 12/3/2011)
và Huyện An Phú, Tỉnh An Giang (Ngày 26/3/2011)

Tổng Cộng 100 Ca. Chi phí $3,700 USD. Chi Tiết Chi Tiết...Mổ Bướu Mỗ U Nang tại Tỉnh An Giang (Ngày 28/3/2011)- Tổng Cộng 13 Ca.Cứu Trợ Bão Lụt

Bão Số 11 - Xã Sông Cầu, Tỉnh Bình Định và Tỉnh Thừa Thiên - HuếHỗ Trợ Giáo Dục

Phát quà cho 270 học sinh.