Hoạt Động Hội Thiện Tâm - Năm 2012

Hội Thiện Tâm (USA)
P.O. Box 732
Great Falls, VA 22066
Tel: (703) 404-4093
Logo

Cứu Trợ Y Tế

Mổ Mắt tại Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang (Ngày 17/3/2012)

Tổng Cộng 51 Ca. Chi Tiết Chi Tiết...

Mổ Mắt tại Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh (Ngày 14/4/2012)

Tổng Cộng 50 Ca. Chi Tiết Chi Tiết...

Mổ Mắt tại Huyện Xuân Lộc (Ngày 30/6/2012)
và Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai (Ngày 8/7/2012)

Tổng Cộng 100 Ca. Chi Tiết Chi Tiết...